Xmega bibliotheken

Voor de Xmega zijn bij het schrijven van de reader een aantal bibliotheken ontwikkeld. Deze zijn ontwikkeld met Atmel Studio 7, versie: 7.0.594, voor de AVR8 Toolchain versie 4.9.2 en getest met een Xmega256a3u. De software is vrij te gebruiken.
Eventuele adviezen, vragen en andere reacties kunnen gestuurd worden naar Wim Dolman (info@dolman-wim.nl).

 • Klokfuncties voor de Xmega [on-line documentatie]
  Het zip-bestand clock_20160728.zip bevat een folder clock met daarin een folder doxygen_clock met de bijbehorende documentatie en drie bestanden:
  • clock.c (met klokfuncties)
  • clock.h (met de macrodefinities en prototypes van de klokfuncties)
  • readme.html (verwijst door naar de startpagina van de documentatie doxygen_clock/html/index.html)

 • HD44780 compatibele LCD-bibliotheek [on-line documentatie]
  Deze bibliotheek bevat een interface voor HD44780 compatibele LCD's en is geschikt voor de 4-bit en de 8-bit mode en kan gebruikt met en zonder busy flag.
  Let bij het aansluiten van het LCD op de Xmega op. De Xmega is niet 5 V tolerant. Veel HD44780-compatibele LCD's werken op 5 V. Bij een toepassing van een 5 V display met de busy flag komt er 5 V op de ingangen van de Xmega te staan. Gebruik in dat geval een levelshifter.
  Het zip-bestand lcd_20131022.zip bevat een folder lcd met daarin een folder doxygen_lcd met de bijbehorende documentatie en vier bestanden:
  • lcd.c (met functies lcd-bibliotheek)
  • lcd.h (met macrodefinities en prototypes lcd-bibliotheek)
  • test_lcd.c (testprogramma voor de lcd-bibliotheek)
  • readme.html (verwijst door naar de startpagina van de documentatie doxygen_lcd/html/index.html)

 • Wrapper voor UART-driver van Atmel/Streams op basis van wrapper [on-line documentatie]
  Deze wrapper gebruikt de UART-driver van Atmel en maakt het gebruik van deze driver wat eenvoudiger. De UART driver van Atmel is beschreven in de application note 1307 "Using the XMEGA USART", zie http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc8049.pdf. Een zip-bestand met de software staat op de site van Atmel: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/AVR1307.zip.
  Het zip-bestand uart_20161003.zip bevat een folder uart met daarin een folder doxygen_uart met de bijbehorende documentatie en acht bestanden:
  • uart.c (met functies van de wrapper)
  • uart.h (met macrodefinities en prototypes van de wrapper)
  • wrapper_test.c (testprogramma voor de wrapper met USART1 van poort C)
  • wrapper_test_f0.c (testprogramma voor de wrapper met USART0 van poort F)
  • stream.c (met functies voor standaard streams)
  • stream.h (met macrodefinities en prototypes voor standaard streams)
  • stream_test.c (testprogramma voor streams)
  • readme.html (verwijst door naar de startpagina van de documentatie doxygen_uart/html/index.html)

 • Seriële Interface voor USART0 van poort F (geschikt voor HvA-Xmegaboard) [on-line documentatie]
  Deze interface maakt geen gebruik van de Atmel drivers en heeft twee niet-circulaire buffers voor het verzenden en onvangen van gegevens. Deze interface is geschikt voor de standaard streams. In de applicatie kunnen de standaard io-functies, zoals printf en scanf gebruikt worden. Het zip-bestand serialF0_20180416.zip bevat een folder serialF0 met daarin een folder doxygen_serialF0 met de bijbehorende documentatie en vier bestanden:
  • serialF0.c (met functies van de serial interface)
  • serialF0.h (met macrodefinities en prototypes van de serial interface)
  • serialF0_test.c (testprogramma voor de serial interface)
  • readme.html (verwijst door naar de startpagina van de documentatie doxygen_serialF0/html/index.html)

 • Bibliotheek voor de Nordic nrf24L01+ (geschikt voor HvA-Xmegaboard) [on-line documentatie]
  Deze bibliotheek bevat de interface voor de nrf24L01+ van Nordic Semiconductor. Het zip-bestand nrf24_20160728.zip bevat een folder nrf24 met daarin een folder doxygen_nrf24 met de bijbehorende documentatie en zeven bestanden:
  • nrf24L01p.c (met algemene functies voor interface)
  • nrf24L01p.h (met macrodefinities en prototypes van algemene functies voor interface)
  • nrf24spiXM2.c (met specifieke voor functies voor het HvA-Xmegaboard)
  • nrf24spiXM2.h (met macrodefinities en prototypes van specifieke voor functies voor het HvA-Xmegaboard)
  • nrf24_test_send.c (testprogramma voor zenden data met de nrf24 bibliotheek)
  • nrf24_test_receive.c (testprogramma voor ontvangen data met de nrf24 bibliotheek)
  • readme.html (verwijst door naar de startpagina van de documentatie doxygen_nrf24/html/index.html)

 • Aanpassingen voor FatFs van Chan voor de Xmega [on-line documentatie]
  De aanpassingen maken het bestandssyteem FatFs van Chan geschikt voor de Xmega van het HvA Xmegaboard. Het zip-bestand sdcard_20190402.zip bevat een folder sdcard met daarin een folder doxygen_sdcard met de bijbehorende documentatie en zeven bestanden:
  • sdmm.c (een aangepaste sdmm.c uit voorbeeld generic release 11a)
  • mmc_avr.c (een aangepaste mmc_avr.c uit voorbeeld avr release 11a)
  • integers.h (hoort bij diskio.h)
  • diskio.h (de diskio.h uit voorbeeld avr release 11a)
  • sdcard_test_sdmm.c (testprogramma toepassing sd-kaart met aangepaste sdmm.c)
  • sdcard_test_mmc_avr.c (testprogramma toepassing sd-kaart met aangepaste mmc_avr.c)
  • demo_ff.c (testfunctie, die gebruikt wordt bij beide testprogramma's)
  • readme.html (verwijst door naar de startpagina van de documentatie doxygen_sdcard/html/index.html)