Errata 'De taal C en de Xmega'

Eerste druk, 2014

 • Op pagina 84: staat in het derde grijze blok:
  for ( sum-0,i=0; i<n; sum+=i,i++) ;
  dit moet zijn:
  for ( sum=0,i=0; i<n; sum+=i,i++) ;
 • In figuur 15.1 op pagina 200 zijn in het schema twee pinnummers niet correct. De pinnummers 40 (RESET/PDI) en 42 (PDI) moeten respectievelijk 35 en 34 zijn.
  verbetering schema 15.1
  Dit geldt voor alle schema's met de Xmega, dus ook voor de figuren: 15.11, 17.3, 17.17, 18.15, 18.19, 19.17, 20.8, 21.5, 22.11, 22.15, 23.7, 23.14 en H.1.
 • In code 17.8 op bladzijde 262 wordt poort D gebruikt en in de bijbehorende tekst en in figuur 17.15 wordt poort B. In code 17.8 moet regel 27 aangepast worden:
   PORTB.DIRSET = 0x0F;
  
  en het statement op regel 40 en 41 moet als volgt aangepast worden:
     PORTB.OUT = (PORTB.OUT & 0xF0) |
                  ( (~_BV(i) & 0x0F);
  
  Overigens is bij poort B de bitmaskering overbodig. Poort B heeft bij de Xmega128a4u slechts vier ingangen. Dus dit kan ook worden vervangen door:
     PORTB.OUT = (~_BV(i) & 0x0F;
  
  of door:
     PORTB.OUT = ~_BV(i);
  
 • Op bladzijde 307 moet de laatste toewijzing aan ADCA.CTRLB in de inzet midden op de pagina vervangen worden door:
   ...
   ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc;     // 12 bits conversion
   ADCA.CTRLB |= !ADC_CONMODE_bm;         // unsigned
   ADCA.CTRLB |= !ADC_FREERUN_bm;         // no free run
  
 • Op bladzijde 298 staat dat ΔV gelijk is aan 0.05 VCC, dat moet zijn gelijk aan 0.05 Vref. Op bladzijde 308 is ΔV wel correct weergegeven.
 • In code 19.7 moet voor regel 26 aan de functie init_adc deze toekenning toegevoegd worden:
   ADCA.CTRLA    = ADC_ENABLE_bm;
  
 • In code 23.7 moet regel 5 van functie init_ac worden gewijzigd in:
   PORTA.DIRCLR   = PIN2_bm | PIN1_bm;  // PA2 and PA1 are inputs
  
  In code 23.8 moet regel 6 van functie init_ac worden gewijzigd in:
   PORTA.DIRCLR   = PIN2_bm;       // PA2 is input
  
  In code 23.10 moet regel 3 van functie init_ac worden gewijzigd in:
   PORTA.DIRCLR   = PIN2_bm;
  
 • In tabel 16.3 zijn de adressen bij nummer 91, 92 en 93 niet correct. Deze adresse zijn:
   91 0x016C USARTD1_RXC_vect UART D1 reception complete interrupt
   92 0x0170 USARTD1_DRE_vect UART D1 data register empty interrupt
   93 0x0174 USARTD1_TXC_vect UART D1 transmission complete interrupt
  
 • In figuur 16.4 moet adres 000090 worden gewijzid in 00008a.
 • In figuur 16.4 is de syntax van de assembly op een paar plaatsen verkeerd:
          +.64  moet .+64  zijn
          +.100 moet .+100 zijn
          -.538 moet .-538 zijn
 • Bij de notitie in de marge van pagina 224 moet staan: "In code 16.1 is pin 3 van poort B ..."
 • In paragraaf 17.6 op pagina 259 staat: "Het RAM-geheugen van de Xmega is ongeveer 32 kB groot.". Dit is niet correct. Dit moet zijn: "Het RAM-geheugen van de Xmega is ongeveer 8 kB groot.".
 • Bij code 23.20 is regel 3 overbodig.
 • Bij code 23.21 is regel 3 overbodig.
 • Bij code 23.22 is regel 3 overbodig.
 • Bij code 23.23 is regel 4 overbodig.
 • Bij code 23.24 is regel 3 overbodig.
 • Bij code 23.26 is regel 4 overbodig.
 • In code 22.14 moet regel 19 worden gewijzigd in:
    if ( TCC0.CCA <= (1000 - STEP) ) TCC0.CCABUF = TCC0.CCA + STEP;
  
 • In code 22.14 moet regel 23 worden gewijzigd in:
    if ( TCC0.CCA <= (500 - STEP) ) TCC0.CCABUF = TCC0.CCA - STEP;
  
 • In code 22.18 moet regel 6 worden gewijzigd in:
   TCC1.INTCTRLA = TC_OVFINTLVL_LO_gc;    // enables overflow interrupt
  
 • In code 22.18 moet regel 12 worden gewijzigd in:
   TCC1.INTCTRLA = TC_OVFINTLVL_OFF_gc;   // disables overflow interrupt
  
 • De functie i2c_read uit code 21.8 werkt wel bij 2 MHz correct, maar niet bij 32 MHz. Dit i2c_read werkt wel correct:
  uint8_t i2c_read(TWI_t *twi, uint8_t ack)
  {
   uint8_t data;
  
   while( ! (twi->MASTER.STATUS & TWI_MASTER_RIF_bm) );            // wait until received
   data = twi->MASTER.DATA;                          // read data
   twi->MASTER.CTRLC = ((ack==I2C_ACK) ? TWI_MASTER_CMD_RECVTRANS_gc :    // send ack (go on) or
                  TWI_MASTER_ACKACT_bm|TWI_MASTER_CMD_STOP_gc); //   nack (and stop)
  
   if (ack==I2C_NACK) {
    while( ! (twi->MASTER.STATUS & TWI_MASTER_BUSSTATE_IDLE_gc) );
   }
  
   return data;
  }
 • Op pagina 432 staat in de voorlaatste alinea:
  Op adres 256 staat de waarde 0.
  dit moet zijn:
  Op adres 255 staat de waarde 0.
 • Op pagina 259 staat bovenaan:
  Het RAM-geheugen van de Xmega is ongeveer 32 kB groot.
  dit moet zijn:
  Het RAM-geheugen van de Xmega is ongeveer 8 KB groot.
 • De titel van code 23.22:
  De functie AutoCalibration32M, die de interne 2 MHz oscillator verbetert.
  moet zijn:
  De functie AutoCalibration2M, die de interne 2 MHz oscillator verbetert.
 • Op pagina 384 staat in het grijze blok:
   ISR(TIMER0_OVF_vect)
  
  moet zijn:
   ISR(TCC0_OVF_vect)
  
 • Op pagina 384 staat in het grijze blok:
  In de oneindige lus wordt getest of een van de ingangen 0 en 1 van poort~A laag is.
  moet zijn:
  In de oneindige lus wordt getest of een van de ingangen 0 en 1 van poort~B laag is.
 • Zowel regel 10 in code 17.3 als regel 11 in code 17.4:
   bar = (bar << 1) & 0x0001;
  
  moet zijn:
   bar = (bar << 1) | 0x0001;
  
 • Op pagina 210 staat in de laatste regel van de eerste alinea:
  Op regel 10 worden bit 2 en 3 weer laag gemaakt.
  moet zijn:
  Op regel 12 worden bit 2 en 3 weer laag gemaakt.
 • Regel 29 in code 15.10:
   PORTE.DIRCLR  = PIN2_bm;      // output pin led
  
  moet zijn:
   PORTE.DIRSET  = PIN2_bm;      // output pin led
  
 • Regel 22 in code 22.16:
   uint8_t c;
  
  moet zijn:
   uint16_t c;
  
 • Regel 5 in code 23.24:
   while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32K_bm));   // Wait for oscillator is ready
  
  moet zijn:
   while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32KRDY_bm));   // Wait for oscillator is ready
  
 • In tabel 21.2 is de vierde regel:
   SCK    1(XCK)  5(XCK)  7  7
  
  dit moet zijn:
   SCK    1(XCK)  5(XCK)  7  5
  
 • Op pagina 355 staat in de tweede alinea:
  ... via signaal SD0 een databit naar binnen en via SDO een databit naar buiten.
  moet zijn:
  ... via signaal SDI een databit naar binnen en via SD0 een databit naar buiten.
 • De titel van code 22.3 is:
  Een PWM-signaal met een duty-cycle van 20% met de single-slope-modus.
  dit moet zijn:
  Een PWM-signaal met een duty-cycle van 80% met de single-slope-modus.