De taal C en de Xmega

Toegespitst op de Atmel AVR ATxmega128a4u

Eerste druk     (ga naar vernieuwde tweede druk)

cover van het boek
ISBN: 978-90-484-3527-2
pagina's: 502
prijs: € 29 (voor studenten Engineering HvA)
€ 42 (voor anderen, incl. verzendkosten)
Uitverkocht

Dit boek is alleen te bestellen bij: Wim Dolman.

Inhoudsopgave
Index
Fragment uit hoofdstuk 15

 

De taal C en de Xmega is bestemd voor het gebruik bij een cursus over microcontrollers of embedded systemen in het hoger beroepsonderwijs. Ook voor anderen — bijvoorbeeld ontwerpers van embedded systemen en gebruikers van AVR-microcontrollers — is dit boek interessant.

Microcontrollers zijn onmisbaar in de moderne elektronica. Ze vormen het hart van embedded systemen en maken deze systemen intelligent. De ontwerper van embedded systemen moet vaardig zijn met de programmeertaal C. Hij moet kennis hebben van de architectuur en mogelijkheden van microcontrollers en kennis hebben van de hardware en interfaces waarmee de microcontroller communiceert.

De taal C en de Xmega is een praktisch boek. Om het zo concreet mogelijk te maken, is gekozen voor een specifieke microcontroller: de AVR ATxmega128a4u van Atmel. Vier aspecten staan in dit boek centraal:

  • Embedded systemen en de bouw van microcontrollers.
  • De taal C zoals deze wordt toegepast bij pc-applicaties. Onderwerpen die behandeld worden, zijn: de opmaak, besturingsopdrachten, datatypen, arrays, pointers, strings, bestanden, datastructuren en recursie.
  • De opbouw en eigenschappen van de ATxmega128a4u van Atmel.
  • De taal C, zoals deze gebruikt wordt bij de Xmega. Daarbij komen aan de orde: tijdvertragingen, interrupts, analoog-digitaalconversie, de aansturing van displays, digitaal-analoogconversie, en het gebruik van de UART, de SPI, I2C, slaapstanden, timers en toepassingen met pulsbreedtemodulatie.

De algemene C-programma's in dit boek zijn geschreven met de GNU C-compiler en voor het programmeren van de Xmega gebruikt dit boek Atmel Studio met de AVR GNU C-compiler.

De taal C en de Xmega bevat een groot aantal complete programma's die een bepaald aspect van C of een bepaalde eigenschap van de Xmega toelichten. Tekeningen verklaren de hardware waarmee de microcontroller communiceert en illustreren de werking van de Xmega.

Bij dit boek hoort: