Errata 'Digitale Systemen'

Eerste druk, 2011

 • Bij code 2.8 ontbreken de bindingen met de IEEE-bibliotheek. Zie code 2.8 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 2.10 zijn op regel 17 en 18 de labels niet correct. Zie code 2.10 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 3.1 moet aansluiting outp de modus out hebben. Zie code 3.1 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 3.2 moet aansluiting outp de modus out hebben. Zie code 3.2 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 4.15 is de label bij end procress niet correct. Zie code 4.15 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 4.33 is op regel 13 het bereik van signaal c niet correct. Zie code 4.33 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 4.35 geeft Modelsim een waarschuwing. In de kantlijn moet bij code 4.35 de tekst worden toegevoegd:
  De simulator Modelsim geeft een waarschuwing. Het
  generate-statement is dynamisch, daarbij is de
  statische configuratie van regel 11 formeel niet toegestaan.
  Het alternatief is de componentconfiguratie op regel 11
  weg te laten of een aparte configuratie te gebruiken,
  zoals in code 2.11 is toegepast
  
 • Bij code 4.37 geeft Modelsim een waarschuwing. In de kantlijn moet bij code 4.37 de tekst worden toegevoegd:
  De simulator Modelsim waarschuwt bij de constructie
  op regel 7 dat others alleen toegestaan is,
  als dit de enige keuze is.
  Op pagina 251 worden diverse alternatieven besproken.
 • Bij code 5.8 ontbreekt bij het proces het sleutelwoord begin. Zie code 5.8 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 5.9 ontbreekt bij het proces het sleutelwoord begin. Zie code 5.9 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 7.8 ontbreekt de declaratie van variabele tmp. Zie code 7.8 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 8.2 is op regel 35 het bereik van signaal som niet correct. Zie code 8.2 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 8.7 ontbreekt de declaratie van de functie bcd_add.
  Bovendien is signaal z niet gedeclareerd. Zie code 8.7 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 8.17 zijn op de regels 37, 40 en 43 de namen van de aangeroepen componenten niet correct.
  Zie code 8.17 voor correcte beschrijving.
  Bovendien geeft de simulator Modelsim dezelfde waarschuwing als bij code 4.35.
 • Bij code 9.1 ontbreekt bij de architectuur het sleutelwoord begin. Zie code 9.1 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 9.7 ontbreekt bij de aanroepen van de functie to_unsigned de lengte van de vector.
  Zie code 9.7 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 9.8 ontbreekt bij de aanroepen van de functie to_unsigned de lengte van de vector.
  Zie code 9.8 voor correcte beschrijving.
 • Bij code 10.18 ontbreekt op regel 98 de sluithaak.
  Zie code 10.18 voor correcte beschrijving.
 • Bij code B.1 zijn op regel 21, 22, 23 en 24 de asciiwaarden niet correct.
  Zie code B.1 voor correcte beschrijving.

Derde druk, 2014

 • De eerste somterm van vergelijking 11.2 van het rechter lid luidt ab'c, dat moet a'bc' zijn.
 • Figuur 11.62: bij vierde mux staat bij de uitgang a.b, dat moet a+b zijn.

Vierde druk, 2018

 • De tweede zin in het onderschrift van figuur 6.8 luidt: "Rechts staan ...", dat moet "Links staan ..." zijn.