Voorbeelden uit 'Digitale Systemen'

Selecteer de gewenste code uit het boek: 

Code 2.1 van pagina 11

De entity van een full-adder

entity fulladder is
 port (
  a, b : in std_logic;
  ci  : in std_logic;
  co  : out std_logic;
  s  : out std_logic
 );
end entity fulladder;