Microcontrollers en de taal C

Toegespitst op de Atmel AVR ATmega32

Vierde druk

cover van het boek
ISBN: 978-90-484-0835-1
pagina's: 398
prijs: € 27 (voor studenten E-technology)
€ 37 (voor anderen, incl. verzendkosten)
Uitverkocht

Dit boek is alleen te bestellen bij: Wim Dolman.

Inhoudsopgave
Index
Hoofdstuk 21

Bij de tweede druk is het boek uitgebreid met onder andere EEPROM, SPI, I2C en PWM.

Bij de derde en de vierde druk is het boek nauwelijks gewijzigd. Wel is er een aantal kleine verbeteringen aangebracht.

Reacties gebruikers

 

Microcontrollers en de taal C is bestemd voor het gebruik bij een basiscursus over microcontrollers of embedded systemen in het hoger beroepsonderwijs. Ook voor anderen --- bijvoorbeeld ontwerpers van embedded systemen en gebruikers van AVR-microcontrollers --- is dit boek interessant.

Microcontrollers zijn onmisbaar in de moderne elektronica. Ze vormen het hart van embedded systemen en maken deze systemen intelligent. De ontwerper van embedded systemen moet vaardig zijn met de programmeertaal C; hij moet kennis hebben over de architectuur en mogelijkheden van microcontrollers en kennis hebben van de hardware en interfaces waarmee de microcontroller communiceert.

Microcontrollers en de taal C is een praktisch boek. Om het zo concreet mogelijk te maken, is er gekozen voor een specifieke microcontroller: de AVR ATmega32 van Atmel. Vier aspecten staan in dit boek centraal:

  • Embedded systemen en de bouw van microcontrollers.
  • De taal C zoals deze wordt toegepast bij pc-applicaties. Onderwerpen die behandeld worden, zijn: de opmaak, besturingsopdrachten, datatypen, arrays, pointers, strings, bestanden, datastructuren en recursie.
  • De opbouw en eigenschappen van de ATmega32 van Atmel.
  • De taal C zoals deze gebruikt wordt bij de ATmega32, daarbij komen aan de orde: tijdvertragingen, interrupts, timers, analoog-digitaalconversie, het aansturen van een LCD, de communicatie met de USART, de SPI en de I2C-interface, het gebruik van de interne en een externe EEPROM, de toepassing van de timers bij pulsbreedtemodulatie, de analoge comparator, de slaapstanden, de watchdog en brownoutdetectie.

De algemene C-programma's in dit boek zijn geschreven met de GNU C-compiler en voor het programmeren van de ATmega32 gebruikt dit boek AVRstudio met de AVR GNU C-compiler.

Microcontrollers en de taal C bevat een groot aantal complete programma's die een bepaald aspect van C of een bepaalde feature van de ATmega32 toelichten. Vele tekeningen verklaren de hardware waarmee de microcontroller communiceert en illustreren de werking van de ATmega32.